Dyskusja o przyszłości polskiego przemysłu zbrojeniowego – podsumowanie konferencji NCSS

włącz .

Ponad dwustu uczestników wydarzenia, kilka godzin dyskusji, cztery panele i jeden raport – tak w skrócie można w liczbach podsumować konferencję „Bezpieczeństwo i konkurencyjność – rekomendacje dotyczące strategii przemysłowo – obronnej RP”.

W czwartek, 28 kwietnia, w Warszawie odbyła się konferencja Narodowego Centrum Studiów Strategicznych dotycząca krajowego przemysłu zbrojeniowego. Podczas wydarzenia eksperci NCSS po raz pierwszy zaprezentowali raport, nad którym pracowali przez ostatnie pół roku. Przedstawiono również prezentację z najważniejszymi tezami raportu. Zawarte w dokumencie rekomendacje poddano dyskusji przedstawicieli różnych podmiotów odpowiedzialnych za sukces polskiego przemysłu zbrojeniowego. Konferencję poprzedziło śniadanie prasowe, w którym udział wzięli przedstawiciele kilkudziesięciu redakcji mediów ogólnoinformacyjnych oraz branżowych.
Konferencja była częściowo transmitowana na żywo, za pośrednictwem łączy Stream 1. Fragmenty wystąpień otwierających debatę można obejrzeć tutaj. Zachęcamy również do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia oraz krótkiej relacji wideo.

 Mając na uwadze brak długofalowej strategii dla przemysłu zbrojeniowego w Polsce oraz problemy tego ważnego sektora gospodarki, naszym celem było stworzenie platformy do dyskusji podmiotów zaangażowanych w formułowanie polityki przemysłowo-obronnej. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konferencji. Dziękujemy ekspertom, którzy pracowali nad raportem i brali udział w warsztatach oraz gościom i przedstawicielom mediów, którzy zabrali głos w debacie.
Zespół NCSS

O projekcie
Projekt „Strategia przemysłowo-obronna RP – bezpieczeństwo i konkurencyjność” miał na celu przeprowadzenie analizy szerokiego spektrum tematów, które składają się na usprawnienie funkcjonowania przemysłu zbrojeniowego w Polsce, w tym m.in. obecnego procesu wyboru, zarządzania i doboru instrumentów wsparcia programów przemysłowych oraz trendów i rozwiązań wykorzystywanych na świecie. Główne zagadnienia, wymagające zdaniem ekspertów szerszej dyskusji wśród decydentów, to brak długofalowej sformalizowanej wizji potrzeb Sił Zbrojnych RP, potrzeba określenia priorytetów polskiego przemysłu zbrojeniowego w perspektywie wieloletniej oraz wspieranie polskiej myśli technicznej i promowanie naszych wyrobów na runku globalnym. Raport NCSS z rekomendacjami zostanie przekazany decydentom szczebla centralnego oraz instytucjom państwowym odgrywającym kluczową rolę w sektorze obronnym.
W ramach projektu Narodowe Centrum Studiów Strategicznych przeprowadziło zarówno badania źródeł zastanych, spotkania oraz wywiady z przedstawicielami instytucji badawczych odpowiedzialnych za programowanie działań rozwojowych i wdrożeniowych dla przemysłu zbrojeniowego jak i cztery warsztaty eksperckie będące platformą do dyskusji i opracowywania rozwiązań przez przedstawicieli różnych podmiotów, których działanie składa się na sukces polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Mimo otwartości polskiej gospodarki, zbrojeniówka jest sektorem dość zamkniętym i charakteryzuje ją nie tylko egzystencja na poboczu europejskiego podziału pracy czy wręcz izolacja w ramach europejskiego rynku obronnego, ale również słabość powiązań z zagranicznymi firmami, która pozwalałaby na zwiększony jej udział w międzynarodowym podziale pracy w ramach oraz poza UE i NATO – zauważa prof. Stefan Markowski, ekspert w dziedzinie ekonomii i obronności, współautor raportu NCSS.

Podczas badań analizie poddano dokumenty strategiczne głównych światowych przedsiębiorstw zbrojeniowych oraz opracowano katalog trendów technologicznych i organizacyjnych, które wpływają dziś na rozwój przemysłu zbrojeniowego na świecie. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele: Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Rozwoju, Inspektoratu Uzbrojenia MON, I3TO, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, wojskowych instytutów badawczych, technicznych i wojskowych uczelni wyższych, sektora przemysłowego, firm doradztwa biznesowego oraz mediów. Dzięki wszechstronnej grupie specjalistów o różnych doświadczeniach i specjalizacji, możliwe było kompleksowe omówienie problemów polskiego przemysłu zbrojeniowego oraz wspólne wypracowanie rozwiązań uwzględniających różnorodne perspektywy i interesy poszczególnych stron.

Zadaniem, które wyznaczył sobie nasz ośrodek, stało się opracowanie zaleceń do stworzenia odpowiedniej strategii sektorowej oraz rekomendacji dotyczących zmian umożliwiających rozwój sektora przemysłowo-obronnego w Polsce. Zdajemy sobie sprawę, że nasze opracowanie nie podejmuje tej problematyki w pełni, a przedstawione zestawienie naszych rekomendacji nie jest listą zamkniętą. Naszym celem było stworzenie wizji kierunku, w którym powinien zmierzać przemysł zbrojeniowy w Polsce oraz głównych zmian potrzebnych do optymalizacji jego wyników – mówi Jacek Kotas, Prezes Narodowego Centrum Studiów Strategicznych.

Przemysł obronny jest jednym z niewielu sektorów gospodarki, które pozostały jeszcze w polskich rękach a według opinii ekspertów mógłby on być kołem napędowym polskiej gospodarki. Jednak aby to miało miejsce wymagana jest zmiana podejścia decydentów i spojrzenie na przemysł zbrojeniowy z innej niż dotychczas perspektywy.

Konkurencyjność polskiej zbrojeniówki jest w stanie zapewnić nam bezpieczeństwo, nie tylko pod względem lepszej jakości produktów czy szerszej oferty przedsiębiorstw, ale również samowystarczalności tych podmiotów ograniczając potrzeby wsparcia finansowego ze strony państwa. Co więcej, wzrost eksportu to także wzrost zwrotu z inwestycji, a nowe technologie zbrojeniowe to także rozwój ogólnej myśli technicznej w Polsce – mówi mówi Weronika Myck, dyrektor działu programów niemilitarnych w Narodowym Centrum Studiów Strategicznych, koordynatorka projektu.

W zakresie zmian systemowych w sektorze obronnym eksperci wskazali m.in. na konieczność zgrupowania kompetencji szeregu podmiotów w jednym miejscu i wydzielenie w ramach istniejących struktur nowej instytucji. Ta byłaby odpowiedzialna za proces pozyskiwania systemu uzbrojenia, od prognozowania kierunków rozwoju technologii zbrojeniowych i identyfikacji potrzeb armii, zlecanie i nadzorowanie przemysłowej fazy badawczo-rozwojowej systemu, po odbiory techniczne, negocjowanie, zawieranie i egzekwowanie umów na dostawę, a kończąc na nadzorowaniu użytkowania, serwisowania i utrzymania systemu w ciągu całego cyklu życia produktu. Nowa instytucja wspierałaby również krajowego producenta w działaniach eksportowych. Byłaby odpowiedzialna za stosowanie instrumentów wsparcia przemysłu zbrojeniowego, w szczególności offsetu. Poza tym w raporcie wskazano również na potrzebę ukończenia konsolidacji operacyjnej PGZ, uproszczenie procedur dot. zamówień publicznych oraz potrzebę większej elastyczności i otwartości administracji publicznej.

Najważniejsze rekomendacje wynikające z prac prowadzonych podczas projektu „Strategia przemysłowo-obronna RP – bezpieczeństwo i konkurencyjność” można podzielić na trzy zasadnicze grupy: zarządzanie państwowe i organizacja przedsiębiorstw przemysłu zbrojeniowego w Polsce, instrumenty wsparcia rozwoju polskiego sektora obronnego oraz wzmocnienie eksportu i znalezienie nisz produkcyjnych.

 

Kontakt

Narodowe Centrum Studiów Strategicznych

ul. Mazowiecka 11 lokal 49
00-052 Warszawa

+48 885 806 277
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 5252550406
REGON: 146587199
Bank Zachodni WBK 81 1090 1883 0000 0001 3029 3682

Zarząd

Jacek Kotas
Prezes Zarządu

Partnerzy