Czwarte warsztaty w ramach projektu „Strategia przemysłowo-obronna RP – bezpieczeństwo i konkurencyjność"

włącz .

W dniu 8 marca 2016 roku Narodowe Centrum Studiów Strategicznych zorganizowało w Warszawie ostatni z czterech warsztatów zaplanowanych w ramach projektu "Strategia przemysłowo-obronna RP - bezpieczeństwo i konkurencyjność". Tematyką spotkania było miejsce polskiego przemysłu obronnego na rynku międzynarodowym i w ramach tej tematyki skupiono się m.in. na sektorach specjalizacji oraz na określeniu najbardziej perspektywicznych kierunkach rozwoju.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Inspektoratu Uzbrojenia MON, I3TO, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, wojskowych instytutów badawczych, technicznych i wojskowych uczelni wyższych, sektora przemysłowego, firm doradztwa biznesowego oraz mediów. Tak różnorodna grupa ekspertów i praktyków pozwoliła na szersze omówienie podejmowanych zagadnień oraz opracowanie wielowymiarowych rekomendacji, nieopierających się wyłącznie na wybranej części problematyki.

Na początek prezentacją wprowadzającą przedstawiła Weronika Myck, koordynator projektu. Postawiła ona w niej trzy zasadnicze pytania, na które później próbowali odpowiedzieć uczestnicy podczas warsztatów. Pierwsze z nich to jakie polskie technologie mają szansę zaistnieć na rynkach zagranicznych? Drugim jest zagadnienie zapewnienia konkurencyjności polskim firmom. Trzecim problemem wyszczególnionym przez Weronikę Myck było wspieranie polskiego eksportu w tym rozwinięcie dyplomacji ekonomicznej. Niestety na chwilę obecną polski eksport uzbrojenia prawie nie istnieje, a największe dochody w tej dziedzinie generują filie przedsiębiorstw zagranicznych. Podczas dyskusji podjęto między innymi ponownie kwestię programowania systemowego programów modernizacyjnych dla polskiej armii. Warunkiem sukcesu eksportowego jest wprowadzenie do Sił Zbrojnych RP, ponieważ bez prezentacji zaufania do produktu na rynku krajowym nie można liczyć na sukces eksportowy.

Druga część warsztatów polegała na pracy w grupach. Miały one za zadanie analizę przygotowanych przez firmę 4CF i NCSS studiów przypadków dotyczących rozwoju i ochrony najbardziej perspektywicznych technologii, które w okresie dziesięciu lat miałyby szansę stać się polskimi atutami eksportowymi. Wybrane w toku głosowania sektory to: automatyka, robotyka, mechatronika; technologie informatyczne i telekomunikacyjne oraz fotonika. Szczegółowe wyniki prac grupowych zamieścimy w pełnym sprawozdaniu z warsztatów.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której będą pojawiać się dalsze informacje dotyczące postępów w projekcie, w tym także bardziej szczegółowe sprawozdanie z warsztatów dotyczących miejsca polskiego przemysłu obronnego na rynkach zagranicznych. Dodatkowo w najbliższym czasie będziemy również umieszczać pierwsze informacje dotyczące konferencji podsumowującej, która planowana jest na koniec kwietnia 2016 roku.

Kontakt

Narodowe Centrum Studiów Strategicznych

ul. Mazowiecka 11 lokal 49
00-052 Warszawa

+48 885 806 277
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 5252550406
REGON: 146587199
Bank Zachodni WBK 81 1090 1883 0000 0001 3029 3682

Zarząd

Jacek Kotas
Prezes Zarządu

Partnerzy