W kierunku nowej strategii energetycznej Polski - konferencja prasowa NCSS

włącz .

Narodowe Centrum Studiów Strategicznych rozpoczęło prace nad stworzeniem dokumentu obejmującego całościową strategię energetyczną dla Polski. Podczas konferencji, która odbyła się w dniu 17 marca 2016 r. o godz. 14:00 w Centrum Prasowym PAP eksperci NCSS zaprezentowali główne zagrożenia wynikające z braku spójnej strategii energetycznej w Polsce oraz ramy, w jakich taki dokument powinien być tworzony. Koncepcję projektu przedstawili eksperci NCSS - dr Krzysztof Księżopolski oraz Tomasz Chmal.

Diagnoza

Polska potrzebuje realistycznej i spójnej strategii dla sektora energetycznego. Dynamicznie zmieniające się otoczenie międzynarodowe zarówno polityczne – agresywna polityka Rosji, ambiwalentne wyniki COP w Paryżu, ekonomiczne- spadające ceny surowców energetycznych, zwiększająca się konkurencyjność odnawialnych źródeł energii, prawne – proces liberalizacji rynku energii w Unii Europejskiej oraz integracja rynków powodują, że konieczna jest realistyczna i spójna wizji rozwoju sektora energetycznego w Polsce. Jej brak powoduje, iż sytuacja w branży staje się nieprzewidywalna. Bardzo często decyzje dotyczące sektora energetycznego podejmowane są ad hoc w oparciu o stanowisko lobby, a nie pogłębioną analizę i strategiczne interesy państwa. Należałoby się zastanowić, czy nie istnieje inny sposób kreowania polityki energetycznej i jakie powinny być jej ramy?

Jak to robią na świecie ?

Na świecie strategie energetyczne wynikają z położenia geograficznego, oceny ryzyka, zasobności w określone surowce zasoby energetyczne, globalnych trendów rozwojowych i możliwości gospodarki kraju. Z tego powodu istnieje duże zróżnicowanie miksów energetycznych w poszczególnych państwach m.in. Unii Europejskiej. W jednym oznacza dobrze rozwinięty sektor jądrowy (Francja), w innym stawia się na eksport surowców (Rosja, Norwegia), jeszcze inny stara się o przywództwo technologiczne np. w energetyce odnawialnej (Niemcy). Inne państwa starają się adaptować do globalnych warunków stawiając na OZE i atom (Wielka Brytania). Inne państwa nie są w stanie formułować własnych strategii i realizują politykę ad hoc ulegając marginalizacji ekonomicznej i politycznej. W tym kierunku niestety podąża również Polska.

Gdzie jest Polska ?

Polska, nie posiada dokumentu spełniającego wymogu strategii sektora paliwowo-energetycznego. Dominuje podejście wąskie, sektorowe, często techniczne, pomijające uwarunkowania polityczne i prawne. Wydaje się, iż jest to wynikiem historycznych uwarunkowań oraz kultury energetycznej, której efektem jest adaptacyjny i reaktywny charakter prowadzonej polityki.

O próbie wyjścia z impasu

Uważamy, iż strategia energetyczna Polski powinna zostać zbudowana w oparciu o następujące założenia:

• maksymalne wykorzystanie zasobów wewnętrznych (nieodnawialnych i odnawialnych) do produkcji energii,
• zmniejszeniu zależności od obecnego i przyszłego importu surowców i energii z krajów ościennych,
• dążenie do stałej poprawy efektywności energetycznej na wszystkich poziomach (od wytwarzania paliw, przez produkcję, przesył i dystrybucję energii, aż po konsumpcję),
• dłużej perspektywie planowania i inwestycji (np. do 2050),
• udziale grup interesów i obywateli w procesie,
• uwzględnianiu kosztów społecznych przyjętych rozwiązań.

Uważamy, iż przedstawione założenia powinny być przedmiotem poważnej dyskusji publicznej oraz zmierzać do uzgodnienia racji stanu polskiej energetyki. Jest to tym bardziej konieczne, iż podjęte decyzje inwestycyjne dzisiaj będą powodowały koszty dla konsumentów przez nawet 60 lat po zakończeniu inwestycji, a skala zaangażowania finansowego firm może powodować zagrożenie dla konkurencyjności polskiej gospodarki i prowadzić do pułapki średniego dochodu. Strategia nie może być bezrefleksyjna i imitacyjna, a koszty jej realizacji muszą być jasne, a wybory transparentne. Podążanie droga utartych schematów, bezrefleksyjnego myślenia i działania np. poprzez kopiowanie pewnych rozwiązań i polityk, czy uleganie silnym lobby nie będzie prowadzić do osiągnięcia sukcesu i optymalnych kosztowo rozwiązań.

Strategia energetyczna może być punktem wyjścia do: ekspansji zagranicznej w celu pozyskania dostępu do złóż i technologii poza granicami, tworzenia zachęt do inwestycji w kraju oraz efektywnych działań na poziomie Unii Europejskiej. Sądzimy, iż strategia energetyczna połączona z polityką gospodarczą, być może z wykorzystaniem mechanizmu offsetowego lub local content, znaczącymi nakładami na badania i rozwój w szeroko pojętym obszarze energetyki i efektywności energetycznej ma dużą szansę zostać przygotowana i zrealizowana w następnych dziesięcioleciach.

Osoby i instytucje zainteresowane współpracą przy projekcie zapraszamy do kontaktu. Zaprszamy także do śledzenia naszej strony internetowej i portali społecznościowych, gdzie w najbliższym czasie będą pojawić sie kolejne informacje związane z tą temtyką. 

Kontakt

Narodowe Centrum Studiów Strategicznych

ul. Mazowiecka 11 lokal 49
00-052 Warszawa

+48 885 806 277
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 5252550406
REGON: 146587199
Bank Zachodni WBK 81 1090 1883 0000 0001 3029 3682

Zarząd

Jacek Kotas
Prezes Zarządu

Partnerzy