Oświadczenie Narodowego Centrum Studiów Strategicznych w związku z publikacją raportu ,,Koncepcja Obrony Terytorialnej w Polsce"

włącz .

 

Zdanie, „Wyposażona w broń maszynową, umundurowana formacja paramilitarna, może stanowić skuteczny środek zapobiegawczy (odstraszający) działaniom antyrządowym, a także wzmocni w wymierny sposób potencjał operacyjny formacji policyjnych w czasie pokoju”, zawarte w raporcie NCSS „Koncepcja Obrony Terytorialnej w Polsce”, odnoszące się do zapobiegania działaniom antyrządowym, zostało użyte w jednoznacznie określonym kontekście i nie może być rozpatrywane samodzielnie. Pełen akapit znajduje się poniżej:

Najważniejszą zaletą opisywanej koncepcji, jest możliwość skutecznego działania przeciwko bieżącym zagrożeniom niemilitarnym występującym w coraz większym wymiarze na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Masowa imigracja ludności arabskiej i północnoafrykańskiej do takich krajów jak Niemcy, Szwecja, Austria, Dania, Francja czy Wielka Brytania, spowodowały istotny wzrost przestępczości zorganizowanej, a także przyczyniły się do destabilizacji funkcjonalnej aparatu administracyjnego państwa oraz wywołały spadek poziomu bezpieczeństwa społecznego. Utworzenie komponentu terytorialnego, podległego organom MSW i administracji samorządowej, zdolnego z uwagi na uwarunkowania formalno-prawne do podejmowania działań operacyjnych bez konieczności wprowadzania stanów nadzwyczajnych, stanowić będzie potencjalnie skuteczny środek zapobiegawczy wyżej opisanym zagrożeniom. Wyposażona w broń maszynową, umundurowana formacja paramilitarna, może stanowić skuteczny środek zapobiegawczy (odstraszający) działaniom antyrządowym, a także wzmocni w wymierny sposób potencjał operacyjny formacji policyjnych w czasie pokoju. Analiza wydarzeń społeczno-politycznych ostatnich 3 lat stwarzają konieczność gruntownego przeanalizowania powyższego zagrożenia oraz źródeł środków zapobiegawczych. Prezentowane rozwiązanie stosuje w chwili obecnej państwo austriackie.

Powyższy akapit, w którym znajduje się przytoczone zdanie, wskazuje dokładnie na ewentualną sytuację w której jednostki takie mogłyby być użyte i odnosi się wyłącznie do tego aspektu. Autorzy raportu w żadnym stopniu nie wskazują na możliwość użycia opisanej formacji zbrojnej przeciwko opozycji politycznej bądź jakiejkolwiek innej grupie obywateli RP, podkreślając jednocześnie, iż opisane powyżej zastosowanie mogłoby mieć miejsce jedynie w sytuacji bardzo poważnego zagrożenia dla funkcjonowania państwa na skutek zamieszek i aktów przestępczych.

Narodowe Centrum Studiów Strategicznych jest niezależnym ośrodkiem analitycznym i badawczym, który powstał w celu pobudzenia debaty oraz dokonywania analiz z dziedziny szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego. Raport „Koncepcja Obrony Terytorialnej w Polsce” jest dokumentem analitycznym, w którym zostały opisane wszystkie najważniejsze rozwiązania organizacyjne formacji opisywanego typu w strukturach sił zbrojnych na świecie. Rzeczony raport nie jest dokumentem decyzyjnym i został opracowany w sposób niezależny od jakiejkolwiek instytucji państwowej. Autorzy raportu wskazują, iż wariant milicyjny jest ewentualnie zasadny do stworzenia wyłącznie w wybranych, zachodnich województwach kraju. Autorzy określają jednocześnie, iż najbardziej właściwym wariantem jest model klasyczny – tzw. Lekkiej Piechoty, który przystosowany jest wyłącznie do zadań wojskowych tzn. obrony kraju przed potencjalną militarną agresją zewnętrzną.

Narodowe Centrum Studiów Strategicznych pragnie równocześnie, jednoznacznie podkreślić, że hołduje ono zasadzie określającej, iż żołnierz Wojska Polskiego bez względu na charakter służby powinien zachować pełną apartyjność oraz apolityczność i pozostać wierny przysiędze wojskowej bez względu na to, jaka opcja polityczna sprawuje władzę w Polsce. Narodowe Centrum Studiów Strategicznych pragnie również zaznaczyć, że wszelkie, potencjalne wykorzystywanie Sił Zbrojnych RP do przeciwdziałania opozycji politycznej, musiałoby zostać potraktowane jako zjawisko absolutnie niedopuszczalne.

Narodowe Centrum Studiów Strategicznych wyraża ubolewanie z powodu licznych, niesprawiedliwie wyrażonych ocen w kontekście raportu NCSS dotyczącego zagadnienia Obrony Terytorialnej w Polsce. Wierzymy, że wszyscy ci, którzy publicznie krytykują nas w prezentowanej sprawie, zapoznają się nie tylko z wyrwanym z kontekstu zdaniem, lecz również z pełną treścią raportu, który liczy 90 stron. Wierzymy, że jest to warunek niezbędny do uczciwej i rzetelnej dyskusji na temat tego, co autorzy raportu w rzeczywistości napisali.

 

Kontakt

Narodowe Centrum Studiów Strategicznych

ul. Mazowiecka 11 lokal 49
00-052 Warszawa

+48 885 806 277
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 5252550406
REGON: 146587199
Bank Zachodni WBK 81 1090 1883 0000 0001 3029 3682

Zarząd

Jacek Kotas
Prezes Zarządu

Partnerzy