"Polsko-amerykańskie seminarium planowania kryzysowego” – zakończenie pierwszej fazy wspólnego wspólny projektu Narodowego Centrum Studiów Strategicznych i Center For Strategic and Budgetary Assesments.

włącz .

Narodowe Centrum Studiów Strategicznych przeprowadziło w dniach 12-14 października 2015 w Warszawie pierwszą fazę projektu „Polsko-amerykańskie seminarium planowania kryzysowego”, który realizowany jest wraz z Center For Strategic and Budgetary Assesments. Projekt ten jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć przeprowadzonych dotychczas przez NCSS.

Rozpoczęcie prac koncepcyjnych oraz techniczno-organizacyjnych z nim związanych miało bowiem miejsce już w zeszłym roku, zaś pierwsze seminaria robocze miały miejsce w maju 2015 r. Głównym celem opisywanego projektu jest wypracowanie założeń pozwalających na skuteczną kooperację sił zbrojnych Polski i Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do nowych zagrożeń dla państw wschodniej flanki NATO. Jest to pierwszy tego rodzaju projekt w Polsce.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż amerykańskim partnerem projektu jest jeden z najbardziej wpływowych amerykańskich think tanków zajmujących się tematyką bezpieczeństwa i obronności – CSBA. Kadra kierownicza tego ośrodka analitycznego ma istotny wkład w tworzenie strategii Pentagonu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że CSBA jest między innymi twórcą koncepcji bitwy powietrzno-morskiej (Air Sea Battle) która stała się podstawą nowej doktryny Joint Concept for Access and Maneuver in the Global Commons Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

Namacalnym efektem symulacji będzie prezentacja końcowa zawierająca wnioski i rekomendacje z prezentowanej fazy projektu. Zostanie ona przedstawiona wyłącznie najważniejszym czynnikom oficjalnym w obydwu państwach: decydentom politycznym w resortach obrony oraz kadrze kierowniczej sił zbrojnych w Polsce, Stanach Zjednoczonych oraz NATO. Przewidywane jest również przedstawienie wybranych wniosków opinii publicznej, Narodowe Centrum Studiów Strategicznych zaznacza jednak, że nie będą one zawierać najbardziej wrażliwych dla bezpieczeństwa i obronności Polski danych.

Projekt zakłada kolejną fazę, w której to NCSS oraz CSBA przewidują przeprowadzenie sesji analizy budżetowej, która miała na celu stworzenie najbardziej optymalnych wariantów rozwoju zdolności obronnych Polski i USA, z wykorzystaniem narzędzia CSBA Strategic Choices oraz polskich narzędzi opracowanych w ramach projektu przez NCSS.

Poniżej prezentujemy Państwu artykuł podsumowujący I część projektu, autorstwa Jakuba Palowskiego. Artykuł ukazał się pierwotnie na stronie portalu Defence24:

Narodowe Centrum Studiów Strategicznych wraz z amerykańskim Center For Strategic and Budgetary Assesments przeprowadziło w zeszłym tygodniu zasadniczą fazę przygotowywanego od wielu miesięcy projektu opartego o grę decyzyjną, w ramach którego badane są koncepcje działań wzmacniających wschodnią flankę NATO. Celem projektu jest wypracowanie założeń dla skutecznego współdziałania sił Polski i Stanów Zjednoczonych w sytuacji zagrożenia, związanego z agresją hybrydową, konwencjonalną, a także z użyciem taktycznej broni jądrowej. Jest to pierwsze tego rodzaju studium w Polsce, przeprowadzone przez pozarządowy polski think tank we współpracy z amerykańskim odpowiednikiem.

W trakcie spotkania grupy eksperckie 2 „niebieskie” i 1 „czerwona” brały pod uwagę kierunki działań w ramach wspólnie wyselekcjonowanych scenariuszy zagrożeń, uznanych za prawdopodobne w ciągu 10 lat. Uwzględniono również odpowiedni dobór szeroko pojętych zdolności obronnych, niezbędnych w celu przeciwdziałania zagrożeniom. Na ich podstawie przygotowano prezentację końcową, która zostanie przedstawiona wyłącznie czynnikom rządowym i dowódczym w Siłach Zbrojnych Polski, Stanom Zjednoczonym i NATO oraz parlamentom obu krajów. Spotkanie odbyło się w dniach od 12 do 14 października w Wojskowej Akademii Technicznej, która była współorganizatorem wydarzenia.

W scenariuszu gry decyzyjnej założono trzy etapy – wystąpienie kryzysu, w ramach którego podjęto działania na bazie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, wybuch konfliktu konwencjonalnego, powodującego zastosowanie artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego oraz eskalację kryzysu. Celem projektu było wypracowanie koncepcji przeciwdziałania agresji o charakterze hybrydowym, klasycznym oraz zagrożenia związanego z użyciem taktycznej broni nuklearnej.

W następnej fazie projektu uczestnicy przewidują przeprowadzenie sesji analizy budżetowej, która miała na celu stworzenie najbardziej optymalnych wariantów rozwoju zdolności obronnych Polski i USA, z wykorzystaniem narzędzia CSBA Strategic Choices oraz pomocniczych narzędzi opracowanych w ramach projektu przez NCSS. Obok opracowania optymalnych rekomendacji, analiza będzie miała również na celu zaznajomienie polskich ekspertów z sytuacją budżetową sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych i jej wpływem na kierunki i możliwości rozwoju zdolności amerykańskiej armii, oraz opracowanie właściwych narzędzi analitycznych na gruncie polskim.

Zeszłotygodniowe ćwiczenie odbyło się w kontekście obecnej sytuacji w siłach zbrojnych Europy Środkowo-Wschodniej i Stanów Zjednoczonych. W naszym regionie przeprowadzono szereg redukcji w siłach zbrojnych, koncentrując się na zmianie ich charakteru od masowych sił ofensywnych (zgodnie z doktryną Układu Warszawskiego), do wojsk zdolnych do działań ekspedycyjnych. Obecnie jednak konieczne staje się odbudowanie zdolności do obrony w konflikcie międzypaństwowym, w którym występują zagrożenia zarówno o charakterze konwencjonalnym jak i niekonwencjonalnym (hybrydowym).
Z kolei amerykańska armia zmaga się z koniecznością zaangażowania w wielu obszarach (w tym także na Pacyfiku, na Bliskim Wschodzie), pomimo ograniczonego poziomu finansowania w związku z wymogami ustawy Budget Control Act. Jednocześnie Amerykanie dążą do zbudowania zdolności prowadzenia działań w sytuacji wdrożenia przez przeciwnika strategii antydostępowej (Anti-Access/Area Denial – A2/AD) oraz zagrożenia związanego z użyciem broni nuklearnej poniżej poziomu strategicznego.

W trakcie spotkania wzięto pod uwagę wpływ wdrażania technologii na budowę zdolności obronnych, w tym w obszarach obrony przeciwrakietowej, samolotów bojowych, amunicji precyzyjnej, środków C4ISR czy systemów wsparcia i logistycznych. Wzięto również pod uwagę wady i zalety użycia technologii systemów bezzałogowych, broni energii skierowanej, czy elektronicznych systemów bojowych.

Projektem ze strony NCSS kieruje Prezes Zarządu Tomasz Szatkowski przy wsparciu koordynatora projektów militarnych w NCSS Mariusza Kordowskiego, a ze strony CSBA Senior Fellow Mark Gunzinger. Pełnił on do niedawna w Departamencie Obrony funkcję Zastępcy Asystentującego Sekretarza Obrony ds. Transformacji i Zasobów, która była ukoronowaniem dotychczasowego doświadczenia, związanego z kluczową rolą w każdym amerykańskim przeglądzie obronnym od 1993 r. W opracowanie projektu po stronie zaangażowani byli także: Senior Fellow kmdr rez. Jan Van Tol, Wiceprezes CSBA, były Zastępca Asystentującego Sekretarza Obrony ds. Strategii i Planowania, Jim Thomas, oraz Distinguished Fellow Ambasador Eric Edelman – były podsekretarz ds. polityki obronnej w Departamencie Obrony.

Wojskowa Akademia Techniczna udzieliła projektowi wsparcia eksperckiego i logistycznego. Zespół z Zakładu Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Najgebauera i prof. dr hab. Inż. Ryszarda Antkiewicza wsparł prace eksperckie swoimi symulacjami i modelami, które znajdą szczegółowe rozwinięcie w raporcie.

Ze strony polskiej, w zeszłotygodniowej fazie projektu uczestniczyli także m.in. starsi oficerowie i eksperci Inspektoratu Wojsk Specjalnych w Dowództwie Generalnym RSZ, Zarządu P5 w Sztabie Generalnym, Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON, 31 BLT, AON, OSW i PISM.
Ze strony amerykańskiej byli eksperci CSBA oraz doświadczeni starsi oficerowie w służbie jak i rezerwy ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych USA, odpowiedzialni za prace nad przyszłymi koncepcjami operacyjnymi i technologicznymi.

Autorem zdjęć dostępnych poniżej jest Michał Młynarczyk.

Kontakt

Narodowe Centrum Studiów Strategicznych

ul. Mazowiecka 11 lokal 49
00-052 Warszawa

+48 885 806 277
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 5252550406
REGON: 146587199
Bank Zachodni WBK 81 1090 1883 0000 0001 3029 3682

Zarząd

Jacek Kotas
Prezes Zarządu

Partnerzy