PRZEGLĄD STRATEGICZNY NCSS, 1/2013

włącz .

PRZEGLĄD STRATEGICZNY przygotowany przez Narodowe Centrum Studiów Strategicznych to cykliczny przegląd publikacji niosących ważne lekcje dla polityki bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

W PRZEGLĄDZIE STRATEGICZNYYM chcielibyśmy zaprezentować i wprowadzać do polskiej debaty publicznej aktualne raporty oraz analizy dotyczące kwestii bezpieczeństwa narodowego, które są opracowywane przez poważane instytucje i ośrodki analityczne, przede wszystkim zagraniczne.

W ten sposób pragniemy osiągnąć kilka celów. Pierwszy: znaczna część poruszanych w raportach zagadnień ma istotne znaczenie dla interesów Polski i z samego tego powodu powinna być znana przez polskich decydentów, a nasze prezentacje mogą to ułatwić. Drugi: przedstawić, jakie procesy i zjawiska są przedmiotem analiz. Trzeci: pokazać, w jaki sposób dokonuje się analiz, jak się opisuje zjawiska i co z tego wynika dla naszego osądu rzeczywistości oraz planowania przyszłości. Każdy z trzech powyższych powodów oddzielnie jest wystarczająco ważny, by podjąć się zadania z korzyścią dla poziomu eksperckiej debaty o kwestiach bezpieczeństwa RP.

1. Na początek prezentujemy „Strategy in Austerity”, raport coraz bardziej wpływowego za administracji prezydenta Obamy think tanku Center for Strategic and Budgetary Assessments (CSBA), który przedstawia propozycję strategii, jaką powinny obrać USA w związku ze swoimi zobowiązaniami międzynarodowymi jako globalnego hegemona w obliczu poważnego kryzysu gospodarczego i fiskalnego. W opracowaniu znajdziemy ciekawe porównanie podobieństw obecnego stanu rzeczy do sytuacji, w której znalazła się Wielka Brytania na początku XX wieku oraz osłabione po wojny wietnamskiej Stany Zjednoczone w latach 70-tych XX wieku. Raport do pobrania
 
 
2. „Asia-Pacific : Strategic Assessment” - raport renomowanej instytucji Strategic Studies Institute (SSI) | US Army War College, który w zwięzły sposób prezentuje, dlaczego dokonuje się amerykańska reorientacja na Pacyfik i opisuje konsekwencje zachodzącej zmiany dla globalnego ładu i architektury bezpieczeństwa. Raport do pobrania
 
 
3. Inny raport tej samej instytucji: „Sharing Power? Prospects for a U.S. Concert-Balance Strategy” przewidujący wraz ze słabnięciem USA prawdopodobne nadejście ery koncertu wielkich mocarstw i nowego układu sojuszy w miejsce amerykańskiej supremacji i systemów kolektywnych zdominowanych przez USA. Raport porusza istotne zagadnienia z punktu widzenia polskiej kalkulacji strategicznej w perspektywie średnio i długoterminowej. Raport do pobrania
 

4. Ciekawy z punktu widzenia wprowadzanych w Siłach Zbrojnych RP reform systemu dowodzenia raport dotyczący kierowania siłami zbrojnymi USA pt. "Joint Strategic Planning System Insights: Chairmen of Joint Chiefs of Staffs 1990-2012" the Letort Papers, Strategic Studies Institute (SSI) | US Army War College. Słynna ustawa Goldwater-Nichols z 1984 r. wprowadziła grunt pod połączone zarządzanie rodzajami sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych i ustaliła rolę Szefa Kolegium Połączonych Szefów Sztabów jako głównego doradcy Szefa Pentagonu oraz planisty Sił Zbrojnych. Publikacja pokazuje ewolucję tych ról w czasie i wyzwania amerykańskiej polityki obronnej ostatnich dwóch dekad. Może stanowić ona dobrą lekcję jak powinna wyglądać funkcja planistyczna, kontrolna i doradcza Szefa Sztabu, zwłaszcza wobec uchwalenia ustawy o reformie systemu dowodzenia Sił Zbrojnych RP. Raport do pobrania

5. „Overseas Basing of US Military Forces” raport szerzej znanego RAND Corporation zawierający bardzo szczegółową analizę oraz rekomendacje dla decydentów w Waszyngtonie na temat obecnego i przyszłego rozmieszczenia amerykańskich baz i jednostek wojskowych na świecie na tle zachodzących zmian w międzynarodowym układzie sił oraz zmiany priorytetów USA. Raport do pobrania

6. Kwestie bezpieczeństwa naszego regionu zostały omówione w raporcie: ”The Security and Defensibility of the Baltic States” szwedzkiego instytutu FOI ( FOI Totalförsvarets forskningsinstitut). Raport prezentuje perspektywę postrzegania regionu przez Skandynawów oraz bezpośrednio analizuje zagrożenia dla bezpieczeństwa w otoczeniu Polski. Raport do pobrania

7. Na temat trwającej intensywnej modernizacji sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej polecamy dwa raporty Strategic Studies Institute (SSI) | US Army War College: „The Russian Military and the Georgian War: Lessons and Implications” oraz „Military Modernization and the Russian Ground Forces”.

8. Dla porównania warto zapoznać się z perspektywą rosyjską modernizacji własnej armii oraz przebiegu i wniosków z wojny gruzińskiej 2008 roku zawartą w opracowaniach moskiewskiego Centrum Analiz Strategii i Technologii. Wartościowe jest naszym zdaniem także zapoznanie się ze sposobem analizy kwestii bezpieczeństwa i jej przedstawianiem przez Rosjan. Należy zawsze jednak krytycznie rozważyć czy raporty rosyjskie przedstawiają w pełni rzeczywisty obraz zmian: „Russia’s New Army” oraz „Tanks of August”.

9. Na koniec przedstawiamy krótką acz bardzo interesującą analizę polskiego Ośrodka Studiów Wschodnich na temat realizacji konkretnych ćwiczeń, planów ćwiczeń oraz manewrów armii rosyjskiej w roku 2013 w kontekście przeprowadzanej reformy i modernizacji sił zbrojnych FR. Raport do pobrania

 

Kontakt

Narodowe Centrum Studiów Strategicznych

ul. Mazowiecka 11 lokal 49
00-052 Warszawa

+48 885 806 277
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 5252550406
REGON: 146587199
Bank Zachodni WBK 81 1090 1883 0000 0001 3029 3682

Zarząd

Jacek Kotas
Prezes Zarządu

Partnerzy