Raport NCSS - Kontrwywiad ofensywny wobec wyzwań stojących przed polskimi służbami specjalnymi

włącz .

Zapraszamy do lektury najnowszego raportu Narodowego Centrum Studiów Strategicznych pt. "Kontrwywiad ofensywny wobec wyzwań stojących przed polskimi służbami specjalnymi". Niniejszy raport zarysowuje problematykę kontrwywiadu ofensywnego, który to, zdaniem autora, powinien być głównym punktem polskiej strategii kontrwywiadowczej.

W raporcie znajdziecie Państwo opis teorii kontrwywiadu ofensywnego a także opracowanie poszczególnych typów operacji wykorzystywanych przy zwalczaniu wrogiego wywiadu. Ponadto, w raporcie znajdują się liczne odniesienia do obecnej sytuacji Polski i wyjaśnienie czemu taka doktryna działań kontrwywiadu jest koniecznością w obecnej sytuacji.

Abstrakt

"Skuteczny kontrwywiad jest warunkiem niezbędnym dla prowadzenia podmiotowej polityki przez państwo polskie. Ze względu wyzwania natury strategicznej, a także skomplikowaną historię, położenie geopolityczne i graniczną rolę Rzeczypospolitej, przed polskimi służbami kontrwywiadowczymi stoją pilne i trudne wyzwania, które dotyczą zarówno sektora cywilnego jak i wojskowego. Analiza teorii i historii kontrwywiadu wskazuje na niedostateczność środków pasywnych przy zwalczaniu działalności obcych służb specjalnych, a w szczególności służb rosyjskich. Całość strategii kontrwywiadowczej powinna być oparta na podejściu ofensywnym do wykonywania funkcji kontrwywiadowczych oraz odpowiedniej koordynacji w ramach całego systemu bezpieczeństwa państwa. Kontrwywiad ofensywny oznacza zarówno ofensywne (aktywne) usposobienie na każdym poziomie działania służby, jak i stosowanie wachlarza działań o charakterze ofensywnym w celach stricte defensywnych. Raport przedstawia i omawia trzy typy operacji, które powinny być stosowane przez polski kontrwywiad. Są to odpowiednio:

- Odwracanie wrogich agentów
- Wprowadzanie agentów penetracyjnych
- Dezinformacja

Biorąc pod uwagę specyfikę wyzwań stojących przed polskim kontrwywiadem, a także charakter działań głównego adwersarza i uwarunkowania zewnętrze, ofensywne usposobienie kontrwywiadu jest jedyną strategią mogącą zapewnić uzyskanie przewagi strategicznej nad obcymi służbami. Dowodzi tego zarówno historia zmagań z wywiadem sowieckim, a potem rosyjskim, jak i teoria działania służb specjalnych. Charakterystyka prowadzenia kontrwywiadu ofensywnego zdaje się minimalizować lub kompletnie niwelować niektóre bolączki i słabe punkty polskich służb kontrwywiadowczych, gdy w grę wchodzi permanentna rywalizacja z wyrachowanym, liczniejszym i w wielu aspektach posiadającym lepsze lub liczniejsze zasoby, wrogiem."

Kontakt

Narodowe Centrum Studiów Strategicznych

ul. Mazowiecka 11 lokal 49
00-052 Warszawa

+48 885 806 277
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 5252550406
REGON: 146587199
Bank Zachodni WBK 81 1090 1883 0000 0001 3029 3682

Zarząd

Jacek Kotas
Prezes Zarządu

Partnerzy